• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

♠ 새해의 약속은 이렇게 ♠ LỜI HỨA ĐẦU NĂM MỚI

 ‘먼저 웃고 – 먼저 사랑하고 – 먼저 감사하자’.
CƯỜI TRƯỚC, YÊU TRƯỚC, BIẾT CẢM TẠ TRƯỚC
이해인 <향기로 말을 거는 꽃처럼>중에서 
♠♠♠♠♠
 
 
또 한 해를 맞이하는 희망으로 
새해의 약속은 이렇게 시작할 것입니다. 
‘먼저 웃고 – 먼저 사랑하고 – 먼저 감사하자’. 
 
♠ 맞이하다: tiếp đón, đón (ở đây chúng ta có thể hiểu là “nhân dịp”, “hướng đến” 
   희망: hy vọng
  
안팎으로 힘든 일이 많아 웃기 힘든 날들이지만
 내가 먼저 웃을 수 있도록 웃는 연습부터 해야겠어요. 
 
 ♠ 안팎: trong và ngoài, nhìn chung, chung chung
 
 우울하고 시무룩한 표정을 한 이들에게도
 환한 웃음꽃을 피울 수 있도록 
아침부터 밝은 마음 지니도록 애쓰겠습니다.
  
♠ 우울하다: buồn nản, u uất, rầu rĩ 
   시무룩하다: buồn bã, u sầu, ủ rũ 
   지니다: giữ, mang
  
때때로 성격과 견해 차이로 쉽게 친해지지 않는 이들에게 
사소한 오래로 사이가 서먹해진 벗에게 
내가 먼저 다가가 인사하렵니다.
  
♠ 때때로: có lúc, thi thoảng
    견해: quan điểm 
   서먹하다: cảm thấy không tiện, khó chịu
    벗: bạn bè
 
 사랑은 움직이는 것 
우두커니 앉아서 기다리기만 하는 것이 아니라 
먼저 다가가는 노력의 열매가 사랑이니까요.
 
 ♠ 우두커니: đờ đẫn, ngây ra, lơ đãng 
   열매: trái, quả, thành quả 
 
상대가 나에게 해주기 바라는 것을 
내가 먼저 다가서서 해주는 겸손한 용기가 사랑임을 믿으니까요.
 
 ♠ 상대: đối phương 
   용기: dũng khí 
 
차 한 잔으로, 좋은 책으로, 대화로 
내가 먼저 마음 문을 연다면 
나를 피했던 이들조차 벗이 될 것입니다.   
 
♠ 마음 문을 열다: mở cánh cửa tấm lòng, mở lòng 
 
습관적인 불평의 말이 나오려 할 땐 
의식적으로 고마운 일부터 챙겨보는 성실함을 잃지 않겠습니다.
 
 
♠ 습관적: có thói quen, theo thói quen 
   의식적: ý thức, nhận thức 
   챙기다: sắp xếp, chỉnh lý 
   성실함: (성실하다) sự thành thực, chân thành
 
 평범한 삶에서 우러나오는 감사의 마음이야말로 
삶을 아름답고 풍요롭게 가꾸어주는 소중한 밑거름이니까요.
 
 ♠ 평범하다: tầm thường, bình thường 
   우러나오다: xuất phát từ, có từ 
   (이)야말로: chính (nhấn mạnh) 
   풍요롭다: phong phú, đa dạng, giàu có 
   가꾸다: trang trí, tô điểm 
   소중하다: quan trọng 
   밑거름: nền tảng, cơ sở 
 
감사는 나를 살게 하는 힘 
감사를 많이 할수록 
행복도 커진다는 걸 모르지 않으면서 
그 동안 감사를 소홀히 했습니다.  
 
♠ 소홀히: xao nhãng 
 
해 아래 사는 이의 기쁨으로 
다시 새해를 맞으며 새롭게 다짐합니다. 
‘먼저 웃고 – 먼저 사랑하고 – 먼저 감사하자’. 
그리하면 나의 삶은 
평범하지만 진주처럼 영롱한 한 편의 시(詩)가 될 것입니다.
 
 ♠ 진주: ngọc trai
    영롱하다: sáng, lấp lánh 
   시(詩): bài thơ, thơ
 
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ ^ . ^ ♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠
27/01/2019

0 phản hồi về "♠ 새해의 약속은 이렇게 ♠ LỜI HỨA ĐẦU NĂM MỚI"

Trả lời tin nhắn

Góc tư vấn

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ

 Góc hỏi đáp

Hình thức thanh toán học phí

LOẠI TIỀN TỆ SỬ DỤNG

WOOCS 1.2.8

 

MÚI GIỜ HỆ THỐNG:

GIỜ SEOUL GMT+9

LIÊN HỆ

Email: hanngukimchi@gmail.com

Bên Hàn Quốc:  Kakaotalk ID: buixuanyen | Người phụ trách: Bùi Xuân Yên.

Bên Việt Nam: Kakaotalk ID: lynxius | Người phụ trách: Lương Hoàng Linh.

Đánh giá khóa học

Sponsored Links

Từ điển tiếng Hàn Quốc

YPDictionary
 Tải trên Android tại đây.
 Tải trên iOS tại đây.
Trên Web, xem ở đây.

THI THỬ TOPIK I VỚI YPWORKS

TÌM GIÁO VIÊN

Chúng tôi đang cần tìm giáo viên dạy tiếng Hàn Quốc có nhiệt huyết và đam mê truyền năng lượng cho học sinh để cùng xây dựng cộng đồng Hàn Ngữ vững mạnh. Hợp tác cùng Hàn Ngữ Kimchi để tận dụng nền tảng công nghệ dạy học từ xa tiên tiến , tạo ra giá trị hữu ích cho cộng đồng. Hãy liên hệ với chúng tôi.

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên